سفارش تبلیغ
صبا

وبلاگ سیاسی فرهنگی پاتک

سلام

    نظر

 

سلام آقای شعار

سلام آقای هوار

سلام آقای سه طبقه

سلام آقای شش طبقه

سهام کارخانه ات چند صد میلیارد؟

ایشان فرزند فلانی اند!

قبول کن

به عدالت نمی رسیم

از دست توله های خرس!

ما هرچه می کشیم

از دست مرغ و بنز و ویلاست

علی رضا قزوه از شاعران انقلاب اسلامی